Ukoliko imate pitanja u vezi s uslugama koje pružamo ili želite uputiti pohvale, prijedloge i sugestije, kontaktirajte nas putem kontakt forme ili nam pišite na adresu.

icon-map-marker Adresa: Armije BiH br. 4, 75 290 Banovići
icon-clock-o Radno vrijeme: 08:00h-16:00h

Tehnički sekretar, Amira Modrić

icon-phone-square Telefon: +387 35 876 865
icon-print Fax: +387 35 876 848
icon-envelope Email: info@litvatrans.ba

_______________________________________________

Dispečerski centar Banovići
Radno vrijeme: 24 sata

 icon-phone-square Telefon: +387 35 876 298
_______________________________________________

Dispečerski centar Živinice
Radno vrijeme: 24 sata

icon-phone-square    +387 35 778 623
_______________________________________________

UPRAVA

Direktor, Enes Šabanović

 icon-phone-square Telefon: +387 35 876 865

 icon-envelope Email: enes.sabanovic@litvatrans.ba

_______________________________________________

Rukovodilac sektora ekonomsko finansijskih i kadrovskih poslovanja, Almedina Huskanović
 icon-phone-square Telefon: +387 35 876 865
 icon-envelope Email: almedina.huskanovic@litvatrans.ba
_______________________________________________

Rukovodilac sektora održavanja,

 icon-phone-square Telefon: +387 35 876 865

 icon-envelope Email:

_______________________________________________

Rukovodilac sektora saobraćaja, Eldin Brigić
 icon-phone-square Telefon: +387 35 876 865
 icon-envelope Email: eldin.brigic@litvatrans.ba
_______________________________________________
Rukovodilac sektora pravnih poslova
icon-phone-square Telefon: 
icon-envelope Email:
_______________________________________________

Banovići

 icon-map-marker Adresa: Autobuska stanica Banovići
Alije Izetbegovića br. 124
75 290 Banovići

 icon-clock-o Radno vrijeme: 07:00h-15:00h
 icon-phone-square Telefon: +387 35 875 000

Živinice

 icon-map-marker Adresa: Prva I ulica do broja 84
75 270 Živinice

 icon-clock-o Radno vrijeme: 08:00h-16:00h
icon-phone-square Telefon
: + 387 35 775 084