Budimpešta – Nova godina – 29.12.-01.01.2020.

(0)

Venecija-Verona–Vićenica+Ljubljana-Nova godina-30.12.2019./02.01.2020.

(0)

Milano – Komo – Lugano – Nova godina – 29.12.-2019. – 01.01.2020.

(0)