OBAVJEŠTENJE PUTNICIMA

Poštovani putnici,

Obavještavamo Vas da od 01.09.2019.godine autobusi „Litvatrans“ d.o.o. Banovići počinju saobraćati na linijama:

  • Broj linije 6. Kalesija -Dubrave- Živinice „AS“
  • Broj linije 11. Tuzla ”AS” (ISTOK) – Dubrave – Kalesija
  • Broj linije 20. Poljice-Grablje -Tuzla „AS“ (ISTOK)
  • Broj linije 39. Živinice AS -Dublje – Lukavac „AS“
  • Broj linije 38. Živinice „AS“-Gornje Živinice-Barice-Grablje.

Svi putnici koji namjeravaju koristiti usluge „Litvatrans“ d.o.o. Banovići, a koji nemaju relacijsku BUS karticu istu mogu izraditi na osnovu popunjenog Zahtjeva za izradu relacijske BUS kartice i to na tri lokacije:

  1. Živinice – Poslovnica Živinice, Prva ulica do broja 84
  2. Tuzla – Zgrada Titanik- preko puta TC Mercator
  3. Banovići-Upravna zgrada, Armije BiH br.4

Izrada BUS kartica je besplatna.

Takođe obavještavamo putnike „Litvatrans“ d.o.o. Banovići da aktuelni red vožnje za navedene linije možete pronaći na našoj web stranici www.litvatrans.com .

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-876-865.