Preduzeće za prevoz putnika Litvatrans d.o.o. Banovići počinje svoj razvoj 1946. godine uporedo s početkom razvoja Rudnika mrkog uglja “Tito” Banovići, u čijem sastavu se nalazilo nekoliko kamiona iz ratnog perioda i svega desetak zaposlenih na tim kamionima. U to vrijeme kamioni su služili za prevoz malog broja putnika na posao, dok se unutrašnji transport u okviru rudnika vršio industrijskom željeznicom. Razvoj i širenje Rudnika mrkog uglja “Tito” Banovići uzrokovao je realnu potrebu za povećanjem prevozničkih kapaciteta, što je 1950. godine dovelo do formiranja posebnog pogona kada se uvode autobusi za prevoz radnika.

Od samog nastanka pa sve do danas firma Litvatrans d.o.o. Banovići prošla je kroz niz vlasničkih transformacija, a sve u cilju napredovanja i usavršavanja firme.

U periodu od 1983.  pa do  28. novembra 1989. godine firma je poslovala u sklopu  OOUR-a Putnički saobraćaj kao radna organizacija poznatija pod nazivom Radna organizacija „Litvatrans“ Banovići.

28. novembra 1989. godine izvršeno je brisanje OOUR-a Putnički saobraćaj te je transformacijom formirano  Društveno preduzeće „Litvatrans“ Banovići,  koje je bilo pravni nasljednik OOUR-a Putnički saobraćaj.
Od  januara 1990. godine društvo je zadržalo oblik preduzeća u društvenoj svojini sve do  jula 1991. godine,  kada se transformacijom pretvara u dioničko društvo u mješovitoj svojini.  Od navedenog perioda preko ratnih godina pa sve do 27. oktobra 2001. godine firma je poslovala u istom nemijenjanom obliku . Tek od 27. oktobra 2001. godine mijenja oblik u dioničko društvo „Litvatrans“ Banovići. Od tada pa sve do danas društvo je zadržalo isti oblik i ime pod kojim posluje.

Od nastanka društva do  početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu Litvatrans d.d Banovići nastavlja svoj dinamičan i nezaustavljiv razvoj, svakodnevno dolazi do povećanja prevoznih kapaciteta i proširenja voznog parka, te je tako krajem 1991. godine raspolagao sa 105 autobusa i imao oko 300 zaposlenih radnika. U ovom periodu dolazi i do otvaranja novih linija prema Sarajevu, Beogradu, Zavidovićima, Olovu, kao i širenja dijelovanja na općine Lukavac i Kalesija.

Tokom agresija na BiH u periodu od 1992-1995 godine Litvatrans je pretrpio ogromne štete koje su procijenjene na preko 2 miliona KM.  I pored tih velikih oštećenja društvo nikada nije prekidalo svoj rad i u datim okolnostima vršio se prevoz  putnika na području cijele Bosne i Hercegovine. Nakon završetka agresije na BiH, Litvatrans d.d.  Banovići svu svoju snagu usmjerava na osposobljavanje voznog parka, kako bi svojim prevoznim kapacitetima uspješno odgovorio na zadržavanje postojećeg reda vožnje.

Danas Litvatrans d.o.o. Banovići u svom voznom parku posjeduje 74 autobusa koji zadovoljavaju stroge sigurnosne evropske i svjetske tehničko-eksploatacione standarde. Autobusi su najpoznatijih svjetskih proizvođača: Neoplan, Mercedes, MAN, Volvo, Setra. Litvatrans  d.d. Banovići obavlja prevoz putnika na federalnim i kantonalnim linijama, na područku Tuzlanskog kantona, te prevoz putnika na području općina Banovići i Živinice. U našem vlasništvu nalaze se auto-baze u Banovićima i Živinicama kao i autobusna stanica u Banovićima koja je počela sa radom davne 1983. godine.

Vozni park Litvatransa danas broji 74 registrovani autobus, a ukupan broj zaposlenih radnika je 143 osoba.